Εγγυήσεις κοσμημάτων

Τι γίνεται με τις εγγυήσεις κοσμημάτων;

Η εταιρεία μας εγγυάται την καλή κατασκευή των κοσμημάτων που αγοράσατε και πιστοποιεί την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήσατε.

Τι καλύπτουν οι εγγυήσεις για το κόσμημα;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη και δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των κοσμημάτων σας στη σπάνια περίπτωση που διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα:

  • εντός 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του χρυσού ή ασημένιου κοσμήματος σας.
  • εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του κοσμήματος το οποίο είναι κατασκευασμένο από μη πολύτιμα υλικά.
Τι δεν καλύπτουν οι εγγυήσεις των κοσμημάτων;

Ζημιές που προκύπτουν από κανονική φθορά, κακή χρήση ή ζημιά δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας και υπάρχει χρέωση για την επισκευή. Για τη σωστή χρήση και συντήρηση των κοσμημάτων σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Καλής Χρήσης και Φροντίδας που το συνοδεύουν.